POVIJEST

 

P O V I J E S T
HKD NAPREDAK-PODRUŽNICE I L I J A Š 

 

Podružnica HKD Napredak na području današnje općine Ilijaš osnovana je prvi put 1923. godine i to u katoličkoj župi Čemerno. Djelovala je na području te župe sve do Drugog svjetskog rata, a potpuno je, zbog surove ratne situacije na ovome području, potpuno prestala sa radom 1943. godine. U tih dvadesetak godina svoga postojanja nosila je nazive: Čemerno-Srednje-Semizovac, zatim Čemerno-Čevljanovići, te Čemerno-Srednje. Sam naziv Podružnice je označavao mjesta sa tada najbrojnijim čkanstvom HKD Napredak (Župa Čemerno, Rudnik mangana u Čevljanovićima, Šumarija i Pilana u Srednjem, Željezničko čvorište u Semizovcu…).
Prvi predsjednik Podružnice bio je Petar Zubak, tadašnji župnik u Čemernu, koji je ujedno bio i delegat u Središnjoj upravi HKD Napredak.
Naredno rukovodsvo Podružnice činili su: predsjednik Stjepan Petrović, također župnik u Čemernu (delegat Podružnice na sjednici Središnje uprave HKD Napredak 1933. godine); potpredsjednik Zdenko Čabrajić, privatni činovnik-vlasnik Pilane u srednjem; tajnik Drago Andručić, šumarski ing.; blagajnik Ivan Čosić, rudarski činovnik. Odbornici-članovi uprave: Ivo Lukić; Pero Đogo; Ivan Knežević, težak i Petar Končin, majstor. Zamjenici: Rafael Božić, tehnički predradnik; Josip Andrun i Pero Vidaković. Nadzorni odbor: Milan Mikičić, direktor i Ivan Brodnik, privatni činovnik.
Nekoliko godina (1934-37.) Podružnicom je rukovodilo Povjereništvo na čijem čelu je bio Mijat Kuraja.
Novi župnik u Čemernu (1936-39.) Mihovil Mijo Thon je 1938. godine izabran za predsjednika Podružnice HKD Napredak (koja je te godine imala 39 članova), dok mu je potpredsjednik bio Pero Vidaković, težak; tajnik Zdenko Čabrajić, privatni činovnik, pa Ladislav Bela; blagajnik Ivo Čosić, rudarski činovnik. Odbornici: Ivo Knežević; Jozo Jozić, težak; Ivo Lukić, kovač; Tunja Pavlović, težak i Pero Đogo, predradnik (zamjenik mu Jozo Đogo, težak).
Nakon godinu dana, (1939.) uprava Podružnice je neznatno izmjenjena: predsjednik i potpredsjednik su i dalje Mijo Thon i Pero Vidaković; tajnik Ladislav Bela, rudarski činovnik; blagajnik Mato Malčević, željeznički službenik, a novi odbornici: Ivo Knežević, Pero Đogo, Ivo Lukić, Pavo Barić, Petar Končeni i Jozo Jozić. Zamjenici su im: Marijan Čarapina i Zdenko Čabrajić. Nadzorni odbor: Ivan Brodnik i Ivan Čosić.
U rukovodstvu Podružnice 1940. godine dolazi do izvjesnih promjena, gdje zbog premještaja mjesnog župnika, koji je bio i predsjednik Podružnice, na čelu rukovodstva iste je potpredsjednik Pero Vidaković, dok je za blagajnika izabran Ludvig Fidler, a za pomoćnika mu Jozo Križanac. Odbornici su: Jozo Jozić, Ivo Lukić i Pero Đogo. Zamjenici: Šimo Knežević i Iljko Jurić. Nadzorni odbor: Ivan Čosić i Ivan Brodnik.
Za novoga predsjednika Podružnice 1941. godine izabran je Zdenko Čabrajić, a za potpredsjednika Mato Malčević; tajnik Ladislav Bela, blagajnik Ludvig Fidler. Odbornici su bili: Jozo Jozić, težak; Stjepan Đogo, težak i Ivan Brodnik, priv. činovnik. Zamjenici: Pero Vidaković, težak i Petar Vidaković, težak. Nadzorni odbor: Franjo Gavran, župnik u Čemernu i Ivo Čosić, rudarski činovnik.
Ratno stanje, pomjeranje i stradanja stanovništva na ovome, kao i mnogim drugim područjima, doprinijeli su potpunom gašenju svih funkcija Podružnice HKD Napredak u Čemernu 1943. godine.
Kako ni nova vlast DF Jugoslavije (i NR BiH kao federalne jedinice), poslije oslobođenja, nisu podržavali društva i udruge ovakvoga karaktera, nego su 1949. godine naredili potpunu zabranu rada i ukidanje i onih djelova HKD Napredak koji su se održali, tako ni ova Podružnica nije imala priliku i mogućnost da se obnovi.
Dolaskom do tzv. demokratskih promjena u Jugoslaviji, gdje dolazi i do promjene sustava vlasti, u Sarajevu je 1990. godine pripremljena i organizirana
obnoviteljska skupština HKD Napredak. Dolazi i do obnavljanja i nekih podružnica, kao i formiranja novih. No, krvavi raspad bivše nam zajedničke
domovine i ratovi u BiH i regiji su zaustavili proces obnove mnogih podružnica i povrat od njih davno oduzete imovine.
Središnja uprava HKD Napredak na svojoj XIII. Sjednici održanoj 5. ožujaka 2011. donosi Odluku (broj:20-su/11) o imenovanju Iljke Barića za Napretkovog povjerenika za Taračin Do, općina Ilijaš.
Nakon dvije godine provođenja određenih priprema (potpisa 25 potencijalnih članova HKD Napredak) Inicijativni odbor (u sastavu: Iljko Barić, Jozo Jozić, Pero Matić i Kruno Jozić) je 13. lipnja 2013. godine uputio Pismo namjere Središnjici HKD Napredak za osnivanje Podružnice Ilijaš (za općine Ilijaš i Vogošća). Središnja uprava HKD Napredak je na svojoj IV sjednici održanoj 13. srpnja 2013. godine donijela Odluku (broj:13-su/13) o privaćanju naše inicijative za osnivanje HKD Napredak-Podružnica Ilijaš sa sjedištem u Ljubini, a za područje općina Ilijaš i Vogošća.
U subotu 12. listopada 2013. godine u Društvenom domu u Ljubini je uz prisustvo 50-ak članova, održana osnivačka-obnoviteljska Skupština HKD Napredak- Podružnice Ilijaš.
U UPRAVNI ODBOR su izabrani : predsjednik Tono Barić; dopredsjednik Pero Matić; tajnica Anita Barić; rizničar Mijo Milanović, te članovi UO: Perica Mijatović, Iljko Barić, Jozo Jozić, Marioneta Ilić-Jureta i Mladen Kajić.
U NADZORNI ODBOR su izabrani: Ljubica Kuršumlić, Andreo Jureta, Davor Bartula, Zdravko Barić i Vjekoslav Barić.
U 2014. godini u Upravnom odboru Podružnice ostaju dva upražnjena mjesta: tajnika/ce: u travnju Anita Barić se udala i odselila, a u studenom prerano umro rizničar Mijo Milanović. Na upražnjeno mjesto rizničara (22.5.2015.) izabran je Zvonimir Mijatović, a na upražnjeno mjesto tajnika/ce (5.3.2016-07.11.2016.) izabrana je Nataša Barić.
Na izvještajnoj Skupštini HKD Napredak-Podružnica Ilijaš održanoj u ožujku 2015.godine u Društvenom domu u Ljubini za Predsjednicu Skupštine je izabrana Zdravka Barić.
Kako je u travnju 2016. godine došlo, gotovo jednovremeno, iz osobnih razloga, do odstupanja sa dužnostii predsjednika (Tone Barića) i dopredsjednika
Podružnice (Pere Matića), Upravni odbor Podružnice je (5.5.2016.) izabrao za v.d. predsjednice Brankicu Cvijan, a za v.d. dopredsjednika Jadranka Jozića.
I u studenom 2016. (07.11.) ponovo dolazi do personalnih promjena u Upravnom odboru Podružnice, tako da je za v.d. predsjednika UO i Podružnice izabran Iljko Barić, a za v.d. tajnika Stanko Ivanić.
Na redovitoj Izvještajno-izbornoj Skupštini HKD Napredak-Podružnica Ilijaš održanoj 17.ožujka 2017. godine u Društvenom domu u Ljubini, na mandat od 4 godine (re)izabrani su u
UPRAVNI ODBOR:
1. Predsjednik Iljko Barić, profesor općenarodne obrane u mirovini;
2. Dopredsjednik Jadranko Jozić, građ. ing., zaposlen u Bilo traded.o.o. Grude na mjestu rukovoditelja PJ Sarajevo;
3. Tajnik Stanko Ivanić, elektrotehničar, viši referent u općinskoj službi Ilijaš;
4. Rizničar Zvonimir Mijatović, vatrogasni tehničar, nezaposlen;
5. Član Jozo Jozić, profesor povijesti i filozofije u mirovini;
6. Član Perica Mijatović, profesor filozofije i sociologije u mirovini (ujedno je i voditelj Sekcije za istraživanje i zaštitu kulturno-povjesne baštine u Podružnici);
7. Član Marioneta Ilić-Jureta, adm. tehničar; frizer-vlasnik frizerskog salona (ujedno je i voditeljica Folklorne sekcije u Podružnici);
8. Član Brankica Cvijan, adm. tehničar zaposlena u MUP-u SBK-PU Kiseljak kao viši referent-operator;
9. Član Mladen Kajić, automehaničar, nezaposlen;
10. Član Krešimir Filipović, građ. ing., zaposlen u priv. tvrtki;
11. Član Željko Mijatović, dipl. pravnik u mirovini;
12. Član Anto Baškarad, nastavnik matematike u mirovini (ujedno i voditelj Planinarske sekcije u Podružnici) i
13. Član David Mijatović, bachelor menadžm. i posl. ekonomije, vlasnik privatne tvrtke.

NADZORNI ODBOR:

1. Predsjednik Vinko Matić, dipl. ecc., zaposlen;
2. Član Nusret Mašić, dipl. ecc. u mirovini;
3. Član Zdravko Barić, ing. metalurgije, pom. Opć. Načelnika Ilijaš;
4. Član Ljubica Kuršumlić, kv radnica, nezaposlena;
5. Član Vjekoslav Barić, KV majstor metalske struke, nezaposlen.
………………………………………………………………………………………………………………
U Ljubini, 02.12. 2017. godine Podatke prikupio i obradio: Iljko Barić