Jesenja akcija prokresa šume i sitnog rastinja i trasiranje pristupnog puta od od Šije do istočne kule