RAČUNI

1. ID BROJ
4201966700009

 

2.TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA PROMET UNUTAR BIH
-Broj računa: 1610000113000064 otvoren kod Raiffeisen bank

 

3. DEVIZNI/VIŠEVALUTNI RAČUN ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA
-Broj računa: 06000034889 otvoren kod Raiffeisen bank
-SWIFT CODE: RZBABA2S
-IBAN CODE: BA391611000002389362