Božićni koncert u emisiji Hronika Opcine Ilijaš

Snimak sa Božićnog koncerta HKD Napredak Ilijaš održanog u petak 20.12.2019. godine. Preuzeto sa YT  stranice